St Michael's Mount - messze a legvarázslatosabb hely Cornwallban. Majdnem olyan, mint egy mese. Az öbölben van egy árapály-sziget, a tetején egy misztikus kastéllyal. A szigetet a tenger választja el a parttol. Majd apálykor varázsütésre a tenger szétválik, és egy rejtett ösvény tárul elénk.....

2021.12.06 08:35 startcinematography St Michael's Mount - messze a legvarázslatosabb hely Cornwallban. Majdnem olyan, mint egy mese. Az öbölben van egy árapály-sziget, a tetején egy misztikus kastéllyal. A szigetet a tenger választja el a parttol. Majd apálykor varázsütésre a tenger szétválik, és egy rejtett ösvény tárul elénk.....

submitted by startcinematography to hungarian [link] [comments]


2021.12.06 08:35 wadeboggsbosshoggs Crate training nightmare - help me please!

My SO and I have an 11 week old GSP pup. We’ve had him for 2 weeks. Lately, at night he has been going insane in his crate. His crate is right next to my bed. He will bark, howl, cry, whimper, and paw incessantly. We have neighbors attached by just a wall and cannot let our dog bark and cry like this every night. It’s driving me insane and I’m not sleeping. We’ve tried laying next to the crate, keeping the door open, anything and everything suggested on this page and the Wiki for crate training. He will sit in his crate and stare at me and just bark and bark and whine. I try petting him through the crate and talking to him but it doesn’t deter him.
Two nights ago my wife sat with him on the floor for an hour at 2 AM and pet him and held him and finally put him back in the crate and he immediately went ape shit again.
Last night I put him in bed with us immediately and he slept the whole night through without a peep.
Other important info:

What can I do? I’m about to just quit crate training at night and let him sleep in bed. Didn’t want to, but what else can I do except not sleep for weeks?
submitted by wadeboggsbosshoggs to puppy101 [link] [comments]


2021.12.06 08:35 NewsElfForEnterprise UK construction sector gathers speed as shortages ease; German factory orders tumble – business live

UK construction sector gathers speed as shortages ease; German factory orders tumble – business live submitted by NewsElfForEnterprise to News_Construction [link] [comments]


2021.12.06 08:35 SlipSmokesNFT Sol enforcers live mint 1/2 soldout!

Purchase here for 0.8SOL https://solenforcers.io/?id=RXFSU0RXZVZMUGEyU0pRbmRzWW9LWUJKOTMzU0w5aUtoVzZnNERlRTQ2c1I=
submitted by SlipSmokesNFT to SolanaNFTs [link] [comments]


2021.12.06 08:35 idkhowtotft Do you hate Kayle

Ranged top-lanner are imfamous for beeing hated but not many people complain about Kayle even though she is a ranged top-lanner
So i wonder:Do you hate Kayle
Also,how do you feel about yourself when playing Kennen,a ranged top-lanner
Also Im doing this on all top-lane main reddit just to know the answer
View Poll
submitted by idkhowtotft to Kennenmains [link] [comments]


2021.12.06 08:35 jakebruhhh Can you only do the HOF badge exchange once?

I’ve done it once but can’t seem to find it now? Thought I read that others have done it multiple times
submitted by jakebruhhh to MyTeam [link] [comments]


2021.12.06 08:35 JessaMaeArt "Inari", Watercolor, Jessa Mae Art, November 2021

submitted by JessaMaeArt to painting [link] [comments]


2021.12.06 08:35 edjxxxxx *weeping intensifies*

submitted by edjxxxxx to lastweektonight [link] [comments]


2021.12.06 08:35 Cha0ticMystic Oh, this post is telling me that I should respect people with it/its pronouns and neopronouns?

I'm going to prove the original poster's point by saying that neopronoun users are just entitled and that it/its is dehumanizing and therefore shouldn't be used ever. I'm also going to get seemingly angry at this poster for being condescending, which totally isn't tone policing or anything!
/uj Really disappointed. I thought CuratedTumblr was better than this.
submitted by Cha0ticMystic to transgendercirclejerk [link] [comments]


2021.12.06 08:35 Sebastuanis Zanimljivosti o internetu i kratka povijest *(opet ne mogu objavit zanimljivosti kada kliknem na link)*

Činjenica je da je internet u potpunosti preoblikovao naš život, kako na poslu, tako i kod kuće. Svakodnevno ga koristimo za obavljanje toliko različitih poslova da je danas teško zamisliti kako su se ljudi ranije snalazili bez njega. Postao nam je neophodan u svakodnevnom životu, pa je bez interneta nemoguće obaviti čak i neke jednostavne radnje. Tehnologija je toliko napredovala da neki od najčudnijih uređaja koji se povezuju na internet širom sveta uključuju čak i štapove za hodanje, kišobrane, flaše sa vodom, pribor za jelo… Da li ste znali da prosečna osoba provodi na mreži oko 10 sati dnevno, više nego što provede u spavanju? Ako želite da saznate i druge zanimljivosti o internetu, nastavite sa čitanjem teksta. Upoznaćemo vas sa brojnim zanimljivim činjenicama, uz kratak osvrt na njegov istorijat. Preteče PC-ja i pametnih telefona
Da bismo govorili o zanimljivim činjenicama o internetu, krenućemo najpre od nekih zanimljivosti koje se tiču sveta kompjutera. Naime, pre nego što se kompjuter spustio u mobilni telefon imao je dug istorijat, na koji ćemo se mi samo kratko osvrnuti, s akcentom na prve računare. Engleski pisac Ričard Brajtvajt prvi je upotrebio reč „kompjuter“ 1613. g. Iako su koreni računarstva znatno stariji, kompjuteri u današnjem smislu nastali su polovinom 20. veka.
Među brojnim zanimljivim činjenicama o tehnologiji verovatno će vas iznenaditi podatak da je jedan od prvih računara radio na vodu! Bio je to tzv. integrator vode, a izumeo ga je ruski arhitekta, slikar i grafičar Vladimir Sergejevič Lukjanov 1936. Ovakva vrsta računara je u Sovjetskom Savezu bila aktuelna do osamdesetih godina. Koristila se u svrhu velikog modeliranja u brojnim naučnim sferama.
Izum „oca računarstva“ Čarsla Bebidža iz osamdesetih godina 19. veka zapravo je pravi početak kompjuterske ere. Iako je Lajbnic pre dva veka napravio kalkulator koji je obavljao neke matematičke radnje, tek je Bebidžova sprava te operacije obavljala uz pomoć memorije.
Britanska mašina Colossus, korišćena u vojne svrhe, bitno je uticala na tokove Drugog svetskog rata. Uspevala je da dešifruje nemačke tajne kodirane poruke i upravo se ona smatra nekom vrstom prvog digitalnog kompjutera.
Sprava koja se zapravo smatra prvim pravim kompjuterom (ENIAC) pojavila se 1946. g. na Univerzitetu u Pensilvaniji. Imala je skoro 25 tona, bila je širine 5,4 metra i dužine 24 metra. Ovaj kompjuter sadržao je u sebi čak 804 km kablova i 17.500 elektronskih cevi. Njegovi tvorci su bili Džon Mokli i Džon Presper Ekert. Prvi uspešan komercijalni kompjuter bio je UNIVAC, koji je 1953. upotrebljen u svrhe popisa stanovništva.
„Veza širom sveta“
Svestska komunikaciona mreža (World Wide Web iliti veza širom sveta) posebna je vrsta pristupa informacijama na internetu. U pitanju je sistem međusobno povezanih, hipertekstualnih dokumenata koji se nalaze na internetu (HTTP serverima) širom sveta. Zahvaljujući ovim hipertekst transfer protokolima, kodirane poruke se prenose sa jednog na drugo mesto. Engleski fizičar Tim Berners Li učinio je uslugu svetu ovim izumom, nazivajući veb više društvenom alatkom nego tehničkom kreacijom.
Internet se sastoji od lokalnih mreža – LAN (koje su deo šire mreže – WAN), u kojima su povezana najmanje dva kompjutera. Na primer, kada se zaposleni poveže sa internetom iz svoje firme, on je u LAN-u, a kada nekoliko poslovnih ili drugih organizacije poveže svoje kompjuterske sisteme, njihovi korisnici su deo WAN-a.
Internet je tako postao globalna horizontalna komunikaciona mreža i najveća svetska platforma za povezivanje ljudi, odnosno za njihovo upoznavanje i komuniciranje, kao i za razmenu informacija i robe. Davno je prešao iz običnog alata u posao. Postao je opšteupotrebljivo dobro i najsofisticiranija alatka u komunikacionim marketinšikim i strateškim kampanjama. Razvoj interneta sa milionima veb-servera i više od milijardu veb-stranica karakteriše hiperprodukcija informacija i neprestana komunikacijska aktivnost. Upravo je internet od publike (slušalaca, čitalaca, gledalaca) napravio korisnike. To znači da čovek više nije puki konzument informacija, već više nego ikada pre aktivni učesnik u interakciji, koji dok čita, gleda ili sluša istovremeno može i stvarati određeni sadržaj.
Zanimljivosti o internetu – internet i svet

Bežični internet je zapravo osnovan 1990, što znači da je nedavno proslavio 30. rođendan. Wi-fi je danas najveći prenosnik komunikacije širom sveta. Već sredinom 90-ih bilo je oko 20 miliona korisnika interneta. U 2016. g. ovaj broj je porastao na blizu tri i po milijardi, što je oko 45% svetskog stanovništva. Da li ste znali da interneta ima čak i na vrhu Mont Everesta? Singapur je, prema podacima iz 2019, država sa najvežom prosečnom brzinom interneta. Svakoga dana se na Guglu izvrši pet milijardi Gugl pretraga! Sa najviše korišćenja interneta prednjači Kina (preko 650 miliona korisnika). Kao najpopularnija veb-lokacija u svetu rangiran je Gugl, dok je YouTube na drugom, a Fejsbuk na trećem mestu. Mračni veb (dark web) čini manji deo dubokog veba i sadži veb-sajtove koji se ne mogu pronaći na javnom, površinskom ili čistom delu interneta. Ovi sajtovi su većinom ilegalni (trgovina oružjem, drogom, crnom berzom lekova itd.) i nemaju standardne domene tipa .com/.org/.net, već koriste domene koji se ne mogu lako pratiti (.onion npr.). Među najpretraživanijim sadržajima, sudeći prema ključnim rečima, jesu video-igrice, vremenska prognoza i društvene mreže. Prema zanimljivim podacima koje je 2015. g. izneo profesor Stenli Baran, komunikolog, 67% ljudi koristi inernet ležeći u krevetu, 47% dok čeka nekoga, 39% gledajući televiziju, 25% u gradskom prevozu, 22% dok provodi vreme u porodičnom krugu, 19% iz kupatila i 15% dok kupuje. 
Zanimljivosti o internetu – internet u Srbiji
Povezivanje Srbije na internet počelo je krajem osamdesetih godina (povezivanje Univerziteta u Beogradu sa tadašnjom evropskom akademskom mrežom), ali zbog početka rata i sankcija, veze sa EARN-om bivaju prekinute. Prvo komercijalno pružanje internet usluga našoj širokoj populaciji dešava se 1995/1996. godine, u tadašnjoj Jugoslaviji, a u početku je bilo ograničeno na akademski krug. Danas u našoj zemlji preko 3.750 lica koristi internet svakog ili skoro svakog dana! Prema godišnjem istraživanju o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija, statistika govori da je u Republici Srbiji 2020. g. preko 80% domaćinstava posedovalo internet priključak, što je za više od 8% u odnosu na 2018. Najzastupljeniji tip konekcije u Srbiji je putem mobilnih uređaja (telefon ili tablet). Mobilni telefon ili smartfon su uređaji koji se najčešće koriste za pristup internetu van kuće ili posla, dok se u odnosu na njih znatno i neuporedivo ređe koriste laptop i tablet. Za potrebe poslovanja kod nas internet koristi 100% preduzeća, od kojih gotovo 85% poseduje i sopstveni veb-sajt. 
Potreba za povezivanjem, kao i potreba da udružimo snage, razmenjujemo informacije i iskustva, te naučimo što možemo više jedni o drugima, duboko je ukorenjena u čovečanstvu. Danas je ona najizraženija putem interneta, jer milijarde nas svakoga dana deli svoja razmišljanja, osećanja, podatke i resurse sa svetom na mreži.
https://duhoviti.com/korisno/it-svet/zanimljivosti-o-internetu-i-kratak-istorijat.html
submitted by Sebastuanis to croatia [link] [comments]


2021.12.06 08:35 LilDivil Bianca

Bianca submitted by LilDivil to PunishingGrayRaveNSFW [link] [comments]


2021.12.06 08:35 lightsucksihatelight My opponent just leaked 6 DDTs and didn’t lose any lives

What the fuck? How can they market this as a “competitive” game if shit like this can happen? He sent DDTs like 10 seconds later and they leaked and of course it fucking killed me. This game is a joke.
submitted by lightsucksihatelight to battles2 [link] [comments]


2021.12.06 08:35 badabimski xUnit - possible to put actionExecutingContext.Result as a parameter in the InlineData?

Hi, I'm currently testing several scenarios in a unit test.
The entire test-setup is the same, but I have an integer in a method that differs, but also the assertion => namely what I expect the actionExecutingContext.Result equals (or not equals).

My sunshine setup would look like this:
[Theory]
[InlineData(4, actionExecutingContext.Result.Equals(StatusCodes.Status201Created))] [InlineData(-1, actionExecutingContext.Result.ShouldBeNull())] public async Task MyTest(int myIntegerValue, ActionExecutingContext actionExecutingContext)...
but that's not possible... There has got to be an easier way instead of having to write two tests, because I have different assertions on the actionExecutingContext.Result.
Any ideas on how to put the actionExecutingContext.Result as a parameter, which I can assert on?
submitted by badabimski to csharp [link] [comments]


2021.12.06 08:35 Asianyana [21]🐰 do you want join and play with me! We make fantasy and will make it come true (live/nudes/pics/gfe) snap-(kairie_toshiro) kik-(ciarajona) whatsapp-(+639053027526) skype-(live:3fedac9edb9d423f)

[21]🐰 do you want join and play with me! We make fantasy and will make it come true (live/nudes/pics/gfe) snap-(kairie_toshiro) kik-(ciarajona) whatsapp-(+639053027526) skype-(live:3fedac9edb9d423f) submitted by Asianyana to britishgirls [link] [comments]


2021.12.06 08:35 erugurara renpy show to see if anyone consider my drawing style valid for being contacted into a project.

renpy show to see if anyone consider my drawing style valid for being contacted into a project. submitted by erugurara to RenPy [link] [comments]


2021.12.06 08:35 Tedy534 Hey I'm sure you all remember the hairy lion model. I tried something similar with my cat model and I'm just disappointed. Do you think that I should do some haircut before I used hair dryer? I'm willing to share this model to someone who thinks that he can make it look better. Print time ~13h prusa

submitted by Tedy534 to 3Dprinting [link] [comments]


2021.12.06 08:35 funkysea fr i look just like buddy holly

submitted by funkysea to teenagers [link] [comments]


2021.12.06 08:35 Shagrath1988 Thoughts/suggestion on Food & Happiness

The current food and happiness systems are fine - they do their job, I do think they could be improved significantly though...
My squad of 7 guys and 3 mules at the moment don't lack for food at all - they simply get 1 brandy and chomp down on raw animal carcass for the rest of their dietary needs - which nets me back to 0 happiness (with the 2 happiness perks).
Once moving onto the second region I found food options opened up quite a bit more and alot of them have happiness boosts - but seeing as you only need to target 0 happiness, it all seemed kind of moot - grabbing some brandy and hunting for carcasses is still the cheapest way of feeding your guys (if you have the weight to carry them). The devs have put time an effort into quite a detailed food system, but 15 hours in, I'm barely interacting with it as you only need to target 0 happiness.
I propose these systems become more intertwined with happiness from food being stackable, giving the party additional benefits (I.e. every +X (2 or 3?) happiness above 0 your party gets a small buff like +10% dmg output, -10% dmg taken, +1 movement, +1 primary class attribute etc). It would mean you are actually incentivised to use these new foods.
You could also potentially link this into raw food giving minus happiness, but I think that would be more suitable to a hardcore mode.
Food categories are also in the game (Meat, Fish, Fruit, Vegetables) - so lets use them, lets say for each variety of food you gain + 1 food. (I.e. assume all food only gives +1 for example: you need to reach 10 food, you can use 10x meat, or 8x meat & 1x fish + variety bonus of +1 or Meat+2 & fish+2 & Veg+2 & Fruit+1 + variety bonus of +3 etc.
I also noticed it's possible to overfeed your group, but it gives no benefit, so propose over-feeding could also give +1 happiness per X(5?) food over the required amount (I.e. if the minimum food is 15, give them 20 for an additional +1 happiness as they've feasted). Balancing wise you could say for every camp where your troops are overfed, there is a 10% chance (per character) to gain 'gluttonous' trait which does what it does now, if they've already got gluttonous they gain 'Overweight' which gives movement -2 and then again they get 'Obese' which gives -2 all attributes (maybe so you don't ruin a character by bad dice roles there is a 50% to lose Obese if camping and only eating the minimum food and a 25% chance to lose Overweight by the same method - but Gluttonous remains permanent once gained.
...and finally a very minor pet-peeve - can we have the ability to cook pork steak without salt as the first known cooking recipe? Roasting some unseasoned pork is significantly easier to do than baking bread without an oven.
submitted by Shagrath1988 to WarTalesGame [link] [comments]


2021.12.06 08:35 Dapper-Survey-5468 Hey guys check out this NFT

Hey guys check out this NFT submitted by Dapper-Survey-5468 to NFTS [link] [comments]


2021.12.06 08:35 aqnayab123 How to Start Career in Software Testing?

How to Start Career in Software Testing? submitted by aqnayab123 to Digitalmediadmt [link] [comments]


2021.12.06 08:35 HitmanGTA Lord immersion when he was a kid 😂

Lord immersion when he was a kid 😂 submitted by HitmanGTA to MxRMods [link] [comments]


2021.12.06 08:35 McDorkin Please delete if not allowed. Has anyone ordered from Savage Tacticians recently? I ordered Nov. 23rd & got order confirmation, but haven’t gotten a shipping notification yet. Are they running behind? I know they’re a small company & busy, so not wanting to bother them with emails if this is normal.

submitted by McDorkin to tacticalgear [link] [comments]


2021.12.06 08:35 Anxious_Fix5232 I am a beginner shooting with compound bow.whenever I shoot my elbow is in pain especially after releasing. Is there any solution for this

submitted by Anxious_Fix5232 to Archery [link] [comments]


2021.12.06 08:35 Serian6 Emerald, Warforged Barbarian.

submitted by Serian6 to HeroForgeMinis [link] [comments]


2021.12.06 08:35 Interesting-Message1 Jack should learn the whole nations of the world song from Animaniacs

Jack should learn the whole nations of the world song from Animaniacs submitted by Interesting-Message1 to JackSucksAtLife [link] [comments]


http://ksunderlust.ru